Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice,
W związku z brakiem terminów do specjalistów informujemy, że rejestracja na marzec - kwiecień 2022r. rozpocznie się od 14 lutego 2022r.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, od  1 września 2020 r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz GIS zostały zmienione procedury dotyczące organizacji funkcjonowania Poradni, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo. Rejestracja na marzec - kwiecień 2022 r. rozpoczyna się od  14 lutego 2022 r. – wyłącznie telefonicznie 94 3430081 w godz. 11.00 -14.00 lub poprzez formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej), który można pozostawić w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą od 14 lutego 2022r . Prosimy o przestrzeganie następujących procedur podczas wizyt w Poradni, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:   1.

więcej...

Ważna informacja

Szanowni Rodzice / Opiekunowie

Od dnia 4 maja 2020 r. nasza Poradnia wznowiła - działalność w trybie stacjonarnym-  częściowo także w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Pamiętając wciąż o istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym obowiązywać będą inne zasady korzystania z działań pomocowych w poradni, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo. Wymagają one zmian w planowaniu przyjęć w bieżącym czasie.

W pierwszej kolejności wznowione zostaną przyjęcia diagnostyczne niezbędne do realizacji zadań poradni związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, o potrzebie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Sprawy zakwalifikowane jako pilne

więcej...