Nadzór pedagogiczny

Celem nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 jest: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży miasta Koszalina na drodze wspomagania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek przez pracowników Poradni we współpracy z CEN i Biblioteką Pedagogiczną w Koszalinie.

Badania ewaluacyjne

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie  w dniach  08.07.2013 - 10.07.2013 była objęta badaniem ewaluacyjnym przez  zespół wizytatorów d/s ewaluacji  Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Badanie obejmowało dwa podstawowe obszary działania Poradni : procesy zachodzące w placówce oraz funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym. Wyniki ewaluacji :  4 z poziomów  wymagań określonych w przepisach Poradnia spełnia na poziomie BARDZO WYSOKIM /A/ i dwa na poziomie WYSOKIM /B/.

Comenius zadania realizowane przez MPP-P

W ramach projektu Comenius Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje różnorodne zadania.  Większość z  nich realizujemy jako nasz wkład pracy własnej dobierając je zgodnie z charakterem działań zawartych w projekcie, a także uwzględniając specyfikę pracy Poradni. Więcej w zakładce "O nas"...

Procedura zgłoszenia do Poradni

Procedura zgłoszenia do Poradni - telefonicznie 094/343-01-99 lub 094/343-00-81. Proszę przygotować PESEL dziecka. W zakładce dokumenty są dostępne druki do pobrania.

Zapraszamy do odwiedzenia działu Galeria

Dodaliśmy tam zdjęcia pokazujące naszą codzienną pracę z dziećmi i rodzicami.