Pomoc w okresie ferii

Szanowni Państwo informujemy, że w okresie ferii zimowych poradnia działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w stanie epidemii SARS-CoV-2. Poradnia udziela bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez realizację podstawowych zadań statutowych tj. prowadzenie diagnostyki, orzecznictwa, terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin jak również porad i konsultacji. Placówka wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych, problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz emocjonalnych. W odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzeb zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, poradnia podejmuje

więcej...

Zmiana godzin pracy sekretariatu

Uprzejmie informujemy, że sekretariat MPP-P w dniu 31.12.2020 r. czynny jest do godz. 13.00.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, od  1 września 2020 r. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz GIS zostały zmienione procedury dotyczące organizacji funkcjonowania Poradni, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo. Rejestracja na styczeń-luty 2021 r. rozpoczyna się 14 grudnia 2020 r. – wyłącznie telefonicznie 94 3430081 w godz. 11.00 -14.00 lub poprzez formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej), który można pozostawić w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą. Prosimy o przestrzeganie następujących procedur podczas wizyt w Poradni, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:   1.    Do poradni, na

więcej...

Ważna informacja

Szanowni Rodzice / Opiekunowie

Od dnia 4 maja 2020 r. nasza Poradnia wznowiła - działalność w trybie stacjonarnym-  częściowo także w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Pamiętając wciąż o istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym obowiązywać będą inne zasady korzystania z działań pomocowych w poradni, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo. Wymagają one zmian w planowaniu przyjęć w bieżącym czasie.

W pierwszej kolejności wznowione zostaną przyjęcia diagnostyczne niezbędne do realizacji zadań poradni związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, o potrzebie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Sprawy zakwalifikowane jako pilne

więcej...